Tarieven

Het telefonisch kennismakingsgesprek is gratis.

Hormoonanalyse, voedingscheck en gezondheidscheck
Met intake gesprek van 90 minuten: € 125,00
Minimaal 4 consulten.

Vervolgconsult – 60 minuten
€ 55,00

Uit het intakegesprek zal duidelijk worden hoeveel en welke begeleiding bij je past. Begeleiding kan bestaan uit (een combinatie van) de volgende onderdelen:

  •  Hormoonbalans;
  •  Voeding aanpassen;
  •  Stress counseling;
  •  bloedonderzoek;
  •  Ontlasting onderzoek;
  •  Supplementen;
  •  detoxkuur met of zonder darmspoelingen.
Het 12-weeks programma kost € 395,00
Inclusief een persoonlijke intake, voedingsanalyse, hormoonanalyse en gezondheidscheck plus tussentijds consult.
Tijdens deze 12 weken werken we aan een verandering van het voedingspatroon, gedrag en mindset.
Ook is het mogelijk het 12-weeks programma op individuele basis te volgen, € 795,00.
Dit betekent dat je alles krijgt wat in het basisprogramma zit, plus een intensieve begeleiding in de vorm van 8x een consult van 30 minuten.
Tijdens deze 12 weken werken we aan een verandering van het voedingspatroon, gedrag en mindset.

Het is mogelijk om je coachingsgesprekken/ programma (gedeeltelijk) vergoed te krijgen

Kosten voor een coaching traject kunnen (gedeeltelijk) vergoed worden. Hier volgt een overzicht van interessante mogelijkheden:

Via je werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Het is mogelijk dat in je cao een coach- of opleidingsbudget is opgenomen. Voor een coach traject voor persoonlijke ontwikkeling kan dit gebruikt worden. Check even je cao of informeer bij de HR-manager.

Via de Arbodienst van je bedrijf
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter Werkgevers zijn werkgevers (na overleg met de bedrijfsarts) vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van deze wet. Denk hierbij aan burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Informeer hiernaar bij de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via het PGB (=Persoonsgebonden budget)
Bespreek met je werkgever dat je interesse hebt in een coaching traject voor jouw persoonlijke ontwikkeling en informeer of (deel)vergoeding hiervan mogelijk is.

Via de gemeente
Heb je WMO-indicatie voor individuele begeleiding, dan kun je in aanmerking komen voor alternatieve begeleiding. Informeer bij het sociale wijkteam van je eigen gemeente of een coaching traject vergoed kan worden.

Via de Belastingdienst
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de btw als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheid die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Belastingdienst
N.B. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Mijn praktijk is aangesloten bij beroepsorganisatie CAT-complementair. Indien je aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen, geheel of gedeeltelijk, mogelijk vergoed door je zorgverzekeraar (Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZFCZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg, Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ) en ONVZ).

© 2019 Angelien van den Heuvel | Privacy | Contact