Selecteer een pagina

Tarieven

Het telefonisch kennismakingsgesprek is gratis.

Uit de intake formulieren die zal bestaan uit gezondheidscheck, hormoonanalyse, voedingscheck en het intake gesprek van 90 minuten zal duidelijk worden hoeveel en welke begeleiding bij je past. Begeleiding kan bestaan uit (een combinatie van) de volgende onderdelen:

  •  Hormoonbalans;
  •  Voeding aanpassen;
  •  Stress counseling;
  •  bloedonderzoek;
  •  Ontlasting onderzoek;
  •  Supplementen;
  •  detoxkuur met of zonder darmspoelingen;
  •  12 weeks programma

Het is mogelijk om je coachingsgesprekken/ programma (gedeeltelijk) vergoed te krijgen

Kosten voor een coaching traject kunnen (gedeeltelijk) vergoed worden. Hier volgt een overzicht van interessante mogelijkheden:

Via je werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Het is mogelijk dat in je cao een coach- of opleidingsbudget is opgenomen. Voor een coach traject voor persoonlijke ontwikkeling kan dit gebruikt worden. Check even je cao of informeer bij de HR-manager.

Via de Arbodienst van je bedrijf
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter Werkgevers zijn werkgevers (na overleg met de bedrijfsarts) vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van deze wet. Denk hierbij aan burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Informeer hiernaar bij de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via het PGB (=Persoonsgebonden budget)
Bespreek met je werkgever dat je interesse hebt in een coaching traject voor jouw persoonlijke ontwikkeling en informeer of (deel)vergoeding hiervan mogelijk is.

Via de gemeente
Heb je WMO-indicatie voor individuele begeleiding, dan kun je in aanmerking komen voor alternatieve begeleiding. Informeer bij het sociale wijkteam van je eigen gemeente of een coaching traject vergoed kan worden.

Via de Belastingdienst
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de btw als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheid die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Belastingdienst
N.B. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Mijn praktijk is aangesloten bij beroepsorganisatie CAT-complementair. Indien je aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen, geheel of gedeeltelijk, mogelijk vergoed door je zorgverzekeraar (Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZFCZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg, Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ), ONVZ en Friesland Zorgverzekeraar).

Angelien van den Heuvel is een level 3 CAT-therapeut Zij is bezit van de PLATO norm en meerdere vakgerichte opleidingen Zij voldoet aan het CAT-competentieprofiel level 3. Zij heeft meerdere complementaire (alternatieve) beroepsopleidingen gevolgd en afgerond op HBO werk en denk niveau. Hierbij gaat CAT uit van een studie die als vakopleiding kan worden gezien. Accreditatie voor deze opleidingen zijn gegeven door SKB, CPION, KTNO of SNRO. De opleidingen zijn geaccrediteerd op 114 ECTS. Zij kan alle onderdelen van haar therapeutschap overzien en zij kan cliënten in haar praktijk op een beroepsmatige en verantwoordelijke manier behandelen. 

Natuurgeneeskunde 24005
Deze vakgroep staat ook wel bekend als natuurgeneeswijze en is in het verleden ook zo genoemd. Tot deze vakgroep behoren behandelvormen die als ‘natuurlijk’ kunnen worden gezien. Veelal bevordert of stimuleert een behandelvorm die behoort tot de vakgroep natuurgeneeskunde een helingsproces dat van nature minder snel of effectief zou zijn. De klachten die behandeld kunnen worden met Natuurgeneeskunde kunnen zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn.

Counseling 24506
Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:
– het oplossen of hanteren van problemen
– het vinden van antwoorden op vragen
– het benutten van ongebruikte mogelijkheden
– het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

© 2020 Angelien van den Heuvel | Privacy | Contact